За контакт: 0878 311 509 или office@irisvisia.com

За поддръжка: support@irisvisia.com

Професионален уеб дизайн
English

Уеб сайт на лизинг

Параметри на кредита

Сума 480 лв.
Срок на кредита (месеци) 6
Промоционален период (месеци) 0
Промоционална лихва (%) 0,00
Лихва за останалия срок (%) 3
Гратисен период (месеци) 0
Погасителен план анюитетни вноски

Такси и комисиони

Първоначални
Такса кандидатстване 20,00 сума
Такса управление/обработка 1,50 %
Други такси 0,00
Годишни
Годишна такса управление 1,50 %
Други годишни такси 0,00
Месец Дата Главница

Месечна вноска

Такси и комисиони Остатък главница Разход
Лихва Главница Общо
0 10.12.2018 480,00 0,00 0,00 0,00 27,20 480,00 -452,80 
1 10.01.2019 480,00 1,20 79,50 80,70 - 400,50 80,70
2 10.02.2019 400,50 1,00 79,70 80,70 - 320,80 80,70
3 10.03.2019 320,80 0,80 79,90 80,70 - 240,90 80,70
4 10.04.2019 240,90 0,60 80,10 80,70 - 160,80 80,70
5 10.05.2019 160,80 0,40 80,30 80,70 - 80,50 80,70
6 10.06.2019 80,50 0,20 80,50 80,70 - -0,00 80,70